Boominspectie

Bij noodzakelijke kap- en snoei van bomen, bijvoorbeeld in het kader van de verkeersveiligheid, voer ik inspecties uit op de aanwezigheid van vogels en vleermuizen. Boomholtes worden eerst in kaart gebracht en vervolgens geinspecteerd met behulp van o.a. een endoscoop, een warmtebeeldcamera, een infrarood boomcamera en indien nodig door bewaking met een full spectrum vleermuisdetector.

Recente projecten: